W tym roku świętujemy 20 rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

To niezwykle ważny i potrzebny dokument,  powołany do życia  z myślą o tych którzy sami nie potrafią jeszcze egzekwować swoich praw czy bronić się przed często brutalnym światem dorosłych (którzy zapominająpowinnościach względem własnych  dzieci…)

Poniższy tekst pochodzi ze strony: (http://prawa_dziecka.webpark.pl/prawa.htm)

PRAWA DZIECKA TO:
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
• prawo do wolności religii lub przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
Prawa socjalne:
• prawo do zabezpieczenia socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiedniego standardu życia
• prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
Prawa kulturalne:
• prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
• prawo do zmienności swych praw
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych
Prawa polityczne:
• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych
• prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju

W zgłębieniu tematu zachęcam do odwiedzenia strony unicefu: www.unicef.pl

Unicef wydał  bowiem z okazji 20 lecia Kowencji specjalny raport o sytuacji dzieci na świecie. Streszczenie raportu, którego lekturę polecam: http://www.unicef.pl/RAPORT_UNICEF_Streszczenie.pdf

Oraz książeczka o prawach dziecka, do poczytania  maluchem:) http://www.unicef.pl/TwojePrawa-UNICEF.pdf

Ps. Przepraszam za 3 dniowy poślizg…

Advertisements